Vad är Horizon Scanning?

Inom vår HSKT Horizon Scanning:

  • Samlar vi information om teknik, ekonomi, ekonomiska prognoser, policys och marknader.
  • Vi tolkar denna information och utvecklar verktyg för att små och medelstora företag ska kunna innovera, växa och öka sin produktivitet: Hur kan små och medelstora företag positionera sig för att dra nytta av de förändringar som sker? Hur kommer förändringarna att påverka marknader, leverantörskedjor, affärsprocesser, investeringar?

Även om de framtagna rapporterna kan tyckas handla om saker som ligger långt ifrån ert företag, så är det faktiskt det som är hela poängen. Det är som att säga till någon 1992, har du hört talas om internet (som blev tillgängligt för alla från omkring 1994)?

Vad vi gör är att vi tar en titt på förändringar som vi kan förutse och frågar oss hur dessa förändringar kan komma att påverka företag som ert. Och Futures by Design stannar inte där. Vad vi sedan erbjuder är expertis via FbD-teamet för att hjälpa dig att bemöta dessa förändringar på bästa sätt.

Rapporter

Många är övertygade om att AI kommer att förändra världen som vi känner den och de flesta förundras över hur regeringar och stora företag använder tekniken. Men för små och medelstora företag verkar AI vara långt ifrån något som används i det dagliga arbetet. Snarare verkar AI framställas som ett hot mot deras existens. Men AI-modeller kan tillföra värde till din verksamhet!

AI utvecklas snabbt och det skapas fler och fler verktyg som alla kan använda – du behöver inte längre vara Amazon för att AI ska vara aktuellt för dig. Och vem vet, kanske dina konkurrenter redan utforskar det spåret.

Drönare kallas även UAV, unmanned aerial vehicle, där den första delen av namnet redan indikerar varför drönare har så många användningsmöjligheter. Det kan exempelvis vara fördelaktigt för företag att använda drönare i ett leveransperspektiv eftersom leveransen med en genomsnittlig dieselbil kostar cirka 1 dollar per mil medan en drönare bara kostar 3 cent per mil. Detta gör konceptet mycket intressant även för små och medelstora företag när tekniken blir allmän kunskap, vilket verkar sannolikt då Google och DHL också redan undersöker det.

Webbskrapning är systematisk och automatiserad extrahering av data från webbplatser. Genom webbskrapning kan företag utnyttja en av de viktigaste datakällorna som finns: Internet.

På internet lämnar kunder och konkurrenter data om sitt beteende, insikter och interaktioner som kan vara viktig information i beslutsunderlag. Det är en perfekt datakälla för små och medelstora företag eftersom det möjliggör effektiv och kostnadseffektiv datainsamling.

Klustering skapar grupper ur datapunkter i dina data, baserat på deras likhet. Denna process hittar struktur i data som inte har mycket struktur i sig. Det betyder att vi kan använda den på nästan alla data som ett litet eller stort företag redan har.

Du kan använda klustringsresultaten för att ställa värdefulla, spetsiga frågor om de mönster och grupper den har upptäckt. Detta kan ha oerhört stort värde för att växa ditt företag med verklig datadriven insikt.

Den digitala valutan “Bitcoin” är ett ord som blir alltmer bekant. Digitala valutor expanderar väldigt snabbt – de är redo att förskjuta de valutasystem som vi har haft i århundraden.

Det kan vara de större företagen som tar täten – men i deras kölvatten måste deras kunder och leverantörskedjor komma efter.