Over ons

Wat is Futures by Design?

Futures by Design streeft ernaar om KMO’s in verschillende regio’s te helpen innoveren, groeien en / of productiviteit verhogen. KMO’s vormen in verschillende landen een cruciaal onderdeel van de economie. Helaas kunnen zij niet altijd het gewenste succes bereiken doordat ze onvoldoende toegang tot data hebben en beperkte interne kennis of capaciteit om de datate analyseren. Toch zijn deze kennis en data belangrijk voor verschillende innovaties binnen het bedrijf en zorgen uiteindelijk voor betere resultaten. Futures by Design wil deze KMO’s ondersteunen en innovatie in de partnerregio’s stimuleren door de opgedane kennis te delen.

Tijdens dit project wordt samengewerkt met KMO’s in de partnerregio’s in Nederland, België, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Deze partners zullen kennis, ideeën en ervaringen delen om KMO’s te ondersteunen. Op deze manier helpen ze KMO’s om meer datagedreven te worden en geven ze meer informatie over de economische, technologische, beleids- en aanbodveranderingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de toekomst van hun organisatie. Futures by Design heeft een virtuele omgeving gecreëerd waarin de 6 partnerregio’s verbonden zijn om duurzame groei, innovatie en productiviteit van KMO’s te ondersteunen.

Onze partners

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een samenwerking tussen twee Nederlandse universiteiten (Tilburg en Eindhoven). Het brengt top academici samen om het veld van Data Science uit te breiden. JADS krijgt dit voor elkaar door de technische kennis van de TU/e te combineren met de juridische en sociaal economische kennis van Tilburg University. JADS heeft ruimte voor onder andere start-ups, scale-ups, accelarators en corporate entrepreneurs. Het verspreiden van de verschillende kennis en expertise in huis over de academici, de bedrijven en de gemeente zorgt voor synergie. Rol in FbD JADS ontwikkelt een module waarbij KMO’s worden getraind om met data-gedreven methodes aan de slag te gaan. Samen met de verschillende hubs, is dit een van de twee hoofdonderdelen van het FbD project. Het level van data analyse en bijkomende expertise is binnen JADS van een hoger niveau dan de andere landen die zijn aangesloten bij het FbD project. Hierdoor zijn de partners erg enthousiast over de samenwerking met JADS om tot een data-gedreven model te komen door het ontwikkelen van standaarden, manifesten en toegankelijke tools. JADS neemt ook deel aan de lokale hub in Antwerp-Noord-Brabant.

Sirris is het particuliere non-profit onderzoekscentrum van de Belgische technische industrie. Het is bekend in 5 verschillende domeinen: ICT, advanced manufacturing, mechatronics, materials and sustainability. Hun Data en AI Compentence Centre helpt de industrie op het gebied van product en dienst innovaties door slim gebruik te maken van data science en hierbij real-world data te faciliteren.

Rol in FbD

Sirris draagt bij aan het FbD project door 1) het raadplegen van hun lokale KMO-netwerk, 2) verzamelen en prioriteren van hun behoeftes en benodigdheden, en 3) het concept afstemmen op deze behoeftes en benodigdheden. Daarnaast draagt Sirris bij aan het creëren van rapporten, tools en methodes (bijv. workshopmateriaal en referentieoplossingen) die lokale KMO’s nodig hebben om meer data-gedreven te worden.

De University of Groningen North West Germany (UGNWG) is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit van Groningen en de MWG Hinterland, gericht op kennisoverdracht. De UGNWG is gestart in het focusgebied Noord Emsland en breidde zich vervolgens verder uit naar Nedersaksen. Alle relevante en benodigde competenties van de RUG zijn beschikbaar. Personeel met uiteenlopende ervaringen, maar ook algemene ervaring met KMO-ondersteuning is beschikbaar.

Rol in FbD

De UGNWG betrekt de KMO’s in Emsland en Nedersaksen, zet programma’s op en levert diensten op basis van de tools die samen in het project zijn ontwikkeld. De UGNWG verbindt de relevante organisatorische afdelingen van haar drie kennisinstellingen en probeert samen met regionale partners zo veel mogelijk van Emsland en Nedersaksen te betrekken.

Open Manufacturing Campus (OMC) is een non-profit, Triple Helix organisatie. OMC is een open innovatiecampus en gemeenschap die zich richt op engineering- en productiebedrijven (KMO’s) welke snel en gecontroleerd willen groeien als Industry 4.0-fabrieken binnen een schaalbare infrastructuur. Dit willen ze bereiken door gebruik te maken van de kennis en expertise op het gebied van productie-opvoeringen van hoogopgeleid personeel dat beschikbaar is bij Philips Lighting op dezelfde locatie. OMC heeft de ambitie om de meest productieve vierkante kilometer te worden in hightech / life sciences in de omgeving.

Rol in FbD

OMC werkt nauw samen met Blenders om een entiteit op te richten welke KMO’s in de regio van de grote industriële clusters (bijv. haven van Antwerpen) samenbrengt. Samen met hen kijken ze naar een manier om de KMO’s verder te laten groeien middels een data-gedreven aanpak en de tools die ontwikkeld zijn in het project. OMC wordt door de vele KMO’s in haar gemeenschap gebruikt als een platform voor kennisverspreiding over en binnen de drie economische sectoren.

De NHL Stenden Hogeschool heeft ervaring met onderzoek naar regionale economie, ondernemerschap en ecosystemen. Het heeft ervaring in Design Thinking activiteiten met KMO’s (Fryslân Design Academy, Design Studio, SiGa en YnBusiness). De NHL Stenden Hogeschool werkt samen met lokale bedrijven en lokale autoriteiten. Het FbD project zal worden uitgevoerd door studenten in minors zoals ‘Veranderingsproces’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Governance’, waarbij onderzoek en jonge professionals worden gecombineerd in lokale projecten.

Rol in FbD

Lokale KMO’s worden geconfronteerd met snelle (technologische) veranderingen die bestaande bedrijfsmodellen verstoren. NHL Stenden Hogeschool betrekt lokale KMO’s en faciliteert workshops en stages voor studenten om verandering in bedrijfsmodellen en bedrijfspraktijken te ontwikkelen, waarbij data wordt gebruikt om bedrijfsgroei te garanderen. NHL Stenden Hogeschool verspreidt de resultaten onder studenten, young professionals, bedrijven en onderzoekers. Hiermee genereren ze een basis voor bewijsstukken welke gebruikt kunnen worden voor publieke investeringen in lokale innovatieve initiatieven om KMO’s voor te bereiden op een veranderende toekomst.

atene KOM, Agentschap voor Communicatie, Organisatie en Beheer, is actief in heel Europa en draagt ​​met ervaring bij aan het werken in door de EU gefinancierde projecten rond onderwerpen van de dienst. De focus ligt op het ondersteunen van lokale autoriteiten om hun concurrentiepositie te verbeteren en het achterland te versterken. atene KOM is actief geweest als Duits federaal breedbandbureau en de ontwikkelaar van verschillende beurzen met als doel de (internationale) samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid te versimpelen.

Rol in FBD

atene KOM leidt samen met het Alexandersoninstitutet de afdeling communicatie en is ook actief in de andere werkpakketten. atene KOM werkt samen met KMO’s om te bepalen wat de eisen zijn en wat voor hen werkt, op basis van de provincieregio’s Aurich, Leer, Emsland tot Oldenburg en Osterholz. atene KOM brengt tools naar innovatieondersteunende instanties en netwerken. Het bureau combineert de projectervaringen met verschillende seminars en workshops, b.v. conferenties om in contact te komen met de regionale netwerken.

De Anglia Ruskin University Higher Education Corporation (ARU) werkt samen met ondernemers, KMO’s en supply chains van belangrijke partijen in de regionale economie van Oost-VK. ARU werkt nauw samen met kleinere KMO’s en grotere in bestaande supply chains, en heeft geloofwaardigheid, toegang en de instrumenten voor onderzoek en actie om KMO’s te betrekken, vast te leggen, te verspreiden en te stimuleren. ARU is een regionale universiteit met een aanwezigheid in een groot deel van het oostelijke VK en sluit als zodanig gemakkelijk aan bij de doelgroepen van KMO’s voor het project.

Rol in FBD

ARU leidt het werkpakket voor operaties en is de Britse begunstigde die KMO’s betrekt bij het aansluiten op de HSKT-hubs. ARU gebruikt de workshops om kennis te delen en open innovatie te stimuleren, zodat een gedeeld platform onstaat. ARU speelt een actieve rol in alle werkpakketten en brengt haar eigen ervaringen, netwerken van KMO’s, onderzoeks- en innovatietools mee naar het project.

Provinsje Fryslân is een provinciale overheidsorganisatie met circa 900 medewerkers. De taken en verantwoordelijkheden zijn het bevorderen van de welvaart en het welzijn van de inwoners. Het beleid van de provincie is om de regionale economie te stimuleren door het initiëren, faciliteren en ondersteunen van innovatieprocessen voor regionale bedrijven. b.v. op het gebied van circulaire economie, over de grenzen kijken. Internationale samenwerking is een van haar prioriteiten.

Rol in FBD

De Provinsje Fryslân is de Hoofdbegunstigde en de procescoördinator en de facilitator voor de projectuitvoering. De provincie fungeert als schakel tussen de verschillende lokale, regionale en internationale stakeholders en is – via haar nationale en internationale netwerk – ook een verbindende schakel in de verspreiding en overdracht van de FBD-uitkomsten.

Het Alexandersoninstitutet draagt met competentie en jarenlange ervaring bij aan het werken in projecten met bedrijfsontwikkeling en duurzame ontwikkeling waarin het faciliteert tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en de publieke sector.

Rol in FBD

Het Alexandersoninstitutet heeft uitgebreide ervaring op het gebied van communicatie en verspreiding van informatie over duurzame ontwikkeling in het bedrijfsleven. Het Alexandersoninstitutet gebruikt deze ervaring in het FbD-project en is samen met atene KOM verantwoordelijk voor het communicatie-werkpakket. Het gebruikt ook zijn eigen contacten in de Zweedse regio om de bedrijven te bereiken en om workshops en seminars te faciliteren over big data en Horizon-scanning Knowledge Transfer Hubs.

Blenders presenteert een onafhankelijk impactbedrijf. Blenders verbindt dromen en ideeën van ondernemers, organisaties of andere creatieve geesten met de juiste kennis, middelen en ervaring om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.

Rol in FBD

OMC heeft kennis en expertise op het gebied van technologische ontwikkelingen, prototyping en grootschalige productie die nodig is voor KMO’s om uit te groeien tot slimme fabrieken. Blenders heeft ervaring met de verspreiding van deze nieuwe technologieën en werkt samen met OMC om actief te zijn bij het ontwikkelen van een praktische en duurzame entiteit die KMO’s samenbrengt in het achterland van de grote industriële clusters. Blenders zorgt voor een correcte kennis- en ervaringsuitwisseling en uitvoering van de projectambities.

Business Generator Groningen (BG) helpt bij het overdragen van de bij het UMCG en RUG verkregen kennis aan bedrijven door samenwerkingen en licentiemogelijkheden te initiëren. Het proces van kennisoverdracht omvat meerdere stappen en BG helpt bij elk ervan (bijv. screening van ideeën, verkrijgen van IP-bescherming, identificeren van partners of klanten en onderhandelen van overeenkomsten). BG ondersteunt ook startende ondernemers en bedrijven bij hun strategieontwikkeling, bedrijfsplanning, organisatorische structurering en financiële evaluaties.

Rol in FBD

BG betrekt KMO’s in het achterland, zet programma’s op en levert diensten op basis van de in het project samen ontwikkelde tools. BG verbindt relevante organisatorische afdelingen van haar drie kennisinstellingen en betrekt zoveel mogelijk van het achterland in de wijde regio met Northern Knowledge.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.